Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 993/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-02-26

Sygnatura akt VII U 993/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSO Izabela Głowacka-Damaszko

Protokolant:Rafał Wyrwa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2013 r. w J.

odwołania E. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 15 czerwca 2012 r., znak: (...)

w sprawie E. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o prawo do renty rodzinnej

odwołanie oddala.

Sygn. akt VII U 993/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 15.06.2012 r. (znak: (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. na podstawie art.65, 70 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) odmówił wnioskodawczyni E. S. prawa do renty rodzinnej, ponieważ nie jest wdową po zmarłym J. J..

Wnioskodawczyni E. S. odwołała się od powyższej decyzji wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do renty rodzinnej z uwagi na trwający ponad 40 lat konkubinat ze zmarłym J. J., trudną sytuację materialną powstałą po jego śmierci oraz swój pogarszający się stan zdrowia.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o jego oddalenie podnosząc, że wobec braku zawarcia związku małżeńskiego przez wnioskodawczynię z J. J. nie może ona być traktowana jako członek rodziny pozostały po ubezpieczonym, a tym samym nie może zostać uznana za osobę uprawnioną do renty rodzinnej po zmarłym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni E. S. wniosła o przyznanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 11.03.2012 r. konkubencie J. J..

Decyzją z dnia 15.06.2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. na podstawie art.65, 70 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) odmówił E. S. prawa do renty rodzinnej, ponieważ nie jest ona wdową po zmarłym J. J..

/dowód: wniosek – k.1 akt ZUS dot. wnioskodawczyni;

decyzja z dnia 15.06.2012 r. – k.4 akt ZUS dot. wnioskodawczyni/

Wnioskodawczyni E. S. oraz J. J. ur. (...) nigdy nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego.

/bezsporne/

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art.65 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Stosownie natomiast do treści art.67 ust.1 ww. ustawy do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

1)dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2)przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4)rodzice.

Wnioskodawczyni E. S. odmówiono prawa do renty rodzinnej ze względu na brak zawarcia przez nią związku małżeńskiego z ubezpieczonym J. J.. Sąd zważył zatem, że we wskazywanych powyżej przepisach katalog osób uprawnionych do renty rodzinnej został określony w sposób zamknięty, bez możliwości rozszerzania go o osoby pozostające z osobą ubezpieczoną w innych niż wymienione relacjach rodzinnych. Tym samym, jak słusznie wskazywał organ rentowy, na gruncie prawa polskiego renta rodzinna należy się wyłącznie małżonkowi, nie zaś konkubentowi pozostałemu po zmarłym ubezpieczonym. Mając więc na uwadze, że wnioskodawczyni i ubezpieczony J. J. bezspornie nie pozostawali nigdy w związku małżeńskim, należało uznać, że organ rentowy zasadnie odmówił wnioskodawczyni prawa do renty rodzinnej po zmarłym J. J., co skutkowało oddaleniem odwołania na podstawie art.477 14 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Malkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Głowacka-Damaszko
Data wytworzenia informacji: