Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 122/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2019-01-24

Sygn. akt III K 122/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2019r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSO Robert Bednarczyk

Protokolant: Emilia Tkacz

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – Ewy Węglarowicz-Makowskiej

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019r. sprawy karnej

T. T.

syna P. i S. z domu S.

urodz. (...) w B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 25.04.2017r. w sprawie II K 109/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 2 października 2016r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 października 2016r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 26 października 2016r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniach 7.10.2016r. i od dnia 18.10.2016r. do dnia 19.10.2016r.,

2.  Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19.02.2018r. w sprawie III K 109/17 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 18 kwietnia 2017r. na karę 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 kwietnia 2017r. na karę 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 174 § 1 k.k. i art. 178a § 1 k.k. i art. 178 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 20 kwietnia 2017r. na karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 20 kwietnia 2017r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 245 k.k. popełnione w kwietniu 2017r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 17 (siedemnastu) lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres od dnia 20.04.2017r. do dnia 5.06.2017r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7.06.2018r. w sprawie II AKa 150/18,

3.  Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 22.10.2018r. w sprawie II K 242/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 9 grudnia 2016r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesiącach pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności opisane w części wstępnej wyroku łączy i orzeka wobec skazanego T. T. karę łączną 18 (osiemnastu) lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. zalicza skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach 7.10.2016r. i od dnia 18.10.2016r. do dnia 19.10.2016r. w sprawie Sądu Rejonowego w Zgorzelcu sygn. akt II K 109/17, od dnia 20.04.2017r. do dnia 5.06.2017r. w sprawie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze sygn. akt III K 109/17 oraz wszelkie okresy odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności w sprawach podlegających połączeniu,

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. H. kwotę 120 złotych oraz dalsze 27 złotych 60 groszy tytułem podatku VAT,

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

T. T. skazany został prawomocnymi wyrokami: Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 25.04.2017r. w sprawie II K 109/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 2 października 2016r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 października 2016r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 26 października 2016r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniach 7.10.2016r. i od dnia 18.10.2016r. do dnia 19.10.2016r.,

Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19.02.2018r. w sprawie III K 109/17 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 18 kwietnia 2017r. na karę 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 kwietnia 2017r. na karę 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 174 § 1 k.k. i art. 178a § 1 k.k. i art. 178 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 20 kwietnia 2017r. na karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 20 kwietnia 2017r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 245 k.k. popełnione w kwietniu 2017r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 17 (siedemnastu) lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres od dnia 20.04.2017r. do dnia 5.06.2017r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7.06.2018r. w sprawie II AKa 150/18 oraz Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 22.10.2018r. w sprawie II K 242/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 9 grudnia 2016r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesiącach pozbawienia wolności.

( dowód: odpisy wyroków k. 13-17, 21, 23-24; dane o karalności k. 8-11)

Żadna z powyżej opisanych kar pozbawienia wolności nie została wykonana. Skazany posiada w jednostce penitencjarnej pozytywną opinię. 11-krotnie był on nagradzany, karany natomiast tylko raz. T. T. nie uczestniczy w podkulturze więziennej, wobec przełożonych i współosadzonych prezentuje on postawę prawidłową. Poprawnie realizuje zadania systemu terapeutycznego odziaływania, jest zatrudniony w jednostce penitencjarnej uczestniczy w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Był on w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa.

( dowód: opinia Dyrektora AŚ w J. k. 27-28; dane o karalności k. 8-11; dane z systemu Noe-Sad k. 12)

Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego wszczęte zostało na skutek inicjatywy skazanego i obejmuje ono swoim zakresem wszystkie opisane wyżej kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem art. 85 § 1 i 2 kk karę łączną wymierza się, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, przy czym podstawą orzeczenia kary łącznej są również kary łączne. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja zachodzi, bowiem w opisanych w części wstępnej wyroku łącznego, jak zostało już wskazane, orzeczone zostały T. T. prawomocnie kary pozbawienia wolności, jakie nie zostały dotychczas wykonane. Podnieść przy tym należy, że brak jest ograniczeń przedmiotowych, zawartych w art. 85 § 2, 3 i 3a kk. Skoro tak, to Sąd był zobligowany do wydania obejmującego wszystkie wskazane wyżej kary pozbawienia wolności wyroku łącznego.

Podstawowym elementem, wpływającym na powinność zaostrzenia kary łącznej pozbawienia wolności jest to, że skazany był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa skierowane przeciwko różnorakim dobrom prawem chronionym. Oznacza to, że skazany jest przestępcą niepoprawnym i wymaga długotrwałej resocjalizacji w warunkach penitencjarnych. T. T. w warunkach penitencjarnych zachowuje się jednak prawidłowo, nie odnotowano w niej bowiem żadnych negatywnych zjawisk poza jedną, incydentalną karą dyscyplinarną, lecz z opinii wynika że sytuacja ta nigdy się już nie powtórzyła. Wskazać przy tym należy, że jak wynika z miarodajnej opinii Dyrektora AŚ w J. proces resocjalizacji skazanego aktualnie przebiega pomyślnie. T. T. nie tylko funkcjonuje prawidłowo, ale aktywnie stara się przysposobić do normalnego funkcjonowania społecznego. Nie można inaczej odbierać jego aktywności w zakresie pracy na terenie jednostki penitencjarnej i realizacji zadań systemu programowego odziaływania. Te działania skazanego przekonują, że zamierza on zaniechać przestępczej działalności a co za tym idzie wykonywane są wobec niego w sposób prawidłowy zapobiegawcze cele kary. Faktem jest, że jego uprzednia, wielokrotna karalność przemawia za uznaniem go za sprawcę niepoprawnego, o czym była już mowa, a co za tym idzie przejawiającego oznaki zaawansowanego procesu demoralizacji, jednakże zachowanie się skazanego w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności wskazuje w ocenie Sądu, że proces ten został jeśli nie zatrzymany, to z pewnością znacznie ograniczony. Zarówno ilość, jak też ciężar gatunkowy okoliczności obciążających sprzeciwia się stosowaniu zasady pełnej absorpcji, lecz wymowa stwierdzonych okoliczności łagodzących wyklucza jednoznacznie potrzebę zastosowania zasady kumulacji kar. Wymiar kary łącznej pozbawienia wolności ukształtować należało zatem na zasadzie zbliżonej do absorpcji, zmniejszając w ten sposób okres izolacji więziennej skazanego, liczonej sprzed wydania wyroku łącznego.

Na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okresy kar dotychczas odbytych oraz oba okresy zatrzymania, zaliczone w wyrokach podlegających łączeniu.

T. T. nie posiada majątku ani dochodów, nie jest zatem w stanie ponieść kosztów sądowych, co obliguje do odstąpienia od obciążenia go nimi. Udział obrońcy z urzędu obliguje do przyznania mu z tego tytułu wynagrodzenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zaborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Bednarczyk
Data wytworzenia informacji: