Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1570/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-06-19

Sygnatura akt I C 1570/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Urszula Wiewióra

Protokolant: Agnieszka Dymitroca

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. w Jeleniej Górze

sprawy z powództwa (...) S.A. w P.

przeciwko (...) (...) sp. j. w B.w upadłości z możliwością zawarcia układu, Z. K., F. K.

o zapłatę

na skutek zarzutów pozwanych od nakazu zapłaty z dnia 4 października 2012r. w zakresie kwoty 7.059,81 zł tytułem należności głównej oraz kwoty 11.290 zł tytułem kosztów procesu

I.  utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w zaskarżonej części, to jest w zakresie należności głównej:

- 6.594,24 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30.11.2011r. do dnia zapłaty,

- 465,57 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30.11.2011r. do dnia zapłaty

- oraz kwoty 11.290 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 7.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Syng. akt I C 1570/12

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A.w P.wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, aby pozwani (...) (...)sp. j. w B., Z. K.oraz F. K.zapłacili solidarnie na rzecz powoda kwotę 325.772,18 zł w ten sposób, że:

- kwotę 6.594,24 zł, tytułem części nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 31.08.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.11.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 465,57 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 31.08.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.11.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 2.806 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 09.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 09.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 24.760,67 zł, tytułem części nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 12.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 12.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 2.196,67 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 12.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 12.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1.615,31 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 12.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 12.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 877,76 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 22.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 22.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 26.762,31 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 2.852,50 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1.402,32 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 10.004,46 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.12.2011r. do dnia zapłaty;

- kwotę 122,02 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 04.10.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 03.01.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 2.975,61 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 13.10.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 12.01.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1.594,08 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 31.10.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.01.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 23.216,17 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 31.10.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 30.01.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 20.711,74 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 23.02.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 2.170,36 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 23.02.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 495,69 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 23.02.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 805,63 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 23.02.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1.667,62 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 29.02.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 3.142,32 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 09.12.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 09.03.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1.930,55 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 21.12.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 18.04.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 31.808,88 zł, tytułem części nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 21.12.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 18.04.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 448,86 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 21.12.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 18.04.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 142,50 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 29.12.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 28.04.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1.896,65 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 30.12.2011r. z ustawowymi odsetkami od dnia 29.04.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 43.842,61 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 13.01.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 03.05.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 485,48 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 13.01.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 03.05.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 126,43 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 16.01.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 31.01.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 28.437,75 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 31.01.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 21.05.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 893,56 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 31.01.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 21.05.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 10.108,46 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 16.02.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 27.05.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 26.386,11 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 20.02.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 31.05.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1.227,25 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 20.02.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 31.05.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 9.322,21 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 29.02.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 09.06.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 30.655,27 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 29.02.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 09.06.2012r. do dnia zapłaty;

- kwotę 819,95 zł, tytułem nieuiszczonej należności wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 29.02.2012r. z ustawowymi odsetkami od dnia 09.06.2012r. do dnia zapłaty;

oraz, aby zapłacili na rzecz powoda koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego w kwocie 7.217 zł, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozostawał z pozwaną spółką w stosunkach handlowych – sprzedawał jej produkowane przez siebie wyroby (...). Z czasem pozwana przestała uiszczać należności z wystawianych przez powoda faktur, co skutkowało powstaniem zadłużenia w kwocie 361.859,87 zł na dzień 13.12.2011r. Pismem z tego dnia powód przedstawił pozwanej warunki spłaty zadłużenia (obejmującego 43 faktury wystawione w okresie od 29.06.2011r. do 12.12.2011r.- pkt. 1-21 żądania pozwu), które zaakceptowała. W wykonaniu porozumienia pozwana spłaciła 22 z 43 faktur objętych oświadczeniem. Począwszy jednak od faktury nr (...)z dnia 31.08.2011r. spłata zadłużenia zaczęła napotykać trudności. Z ustalonej w niej kwoty 15.864,03 zł pozwana zapłaciła tylko część, to jest 9.269,79 zł. Powyższej wpłaty dokonała w dwóch ratach – 5.269,79 zł w dniu 21.03.2012r. (zaliczone przez powoda na poczet tej należności wobec wpłaty kwoty 10.000 zł, które częściowo przekazane zostało na dawniej wymagalna wierzytelność) oraz 4.000 zł w dniu 29.03.2012r. Pozostałe należności nie zostały w ogóle uiszczone, a ponadto powódka zamawiała u powoda kolejne partie towaru, za które nie płaciła.

W związku z tym, że pozwana spółka zwlekała z dokonywaniem dalszych wpłat, powód zlecił pozasądowe dochodzenie całej zaległej należności spółce (...) sp. z o.o.W ramach prowadzonej przez ten podmiot windykacji powód odzyskał część należnej kwoty, jednakże do zapłaty pozostało 325.772,18 zł. Ponieważ natychmiastowe uregulowanie przez pozwaną spółkę zaległej należności nie było możliwe, powód zawarł z (...) (...) sp. j., przy udziale (...) S.A., porozumienie z dnia 12.04.2012r., dotyczące zasad spłaty określonych w pozwie zobowiązań. Zgodnie z § 10 porozumienia, zabezpieczeniem jego prawidłowej realizacji stanowił weksel in blanco, wystawiony przez dłużnika i przekazany wierzycielowi. Weksel ten poręczony został przez wspólników pozwanej spółki – (...)i F. K.. Pozwana nie zrealizowała porozumienia, wobec czego powód wezwał pozwanych do wykupienia weksla, na co nie zareagowali. Skutkowało to wytoczeniem powództwa o zapłatę kwoty objętej pozwem.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym z dnia 04.10.2012r. nakazał pozwanym zapłacenie na rzecz powoda kwoty 325.772,18 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot, zgodnie z żądaniem pozwu oraz kwoty 11.290 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 7.217 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, albo wnieśli w tym terminie zarzuty (k. 220-221).

W ustawowym terminie pozwani wnieśli zarzuty od opisanego wyżej nakazu zapłaty, zaskarżając go w części, to jest w zakresie żądania:

- zasądzenia od pozwanej kwoty 7.059,81 zł tytułem należności głównej,

- zasądzenia odsetek ustawowych od kwoty 6.594,24 zł liczonych po dniu 21.03.2012r. oraz odsetek ustawowych od kwoty 465,57 zł liczonych po dniu 21.03.2012r.,

- zasądzenia od pozwanej kosztów procesu w kwocie 11.290 zł,

i wnieśli o uchylenie nakazu zapłaty w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w tym zakresie oraz zasądzenie na ich rzecz od powoda kosztów postępowania według przepisanych norm oraz opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa procesowego.

Pozwani zgłosili zarzuty o tożsamej treści, podnosząc, że żądanie sformułowane przez powoda jest niezasadne w zakresie należności głównej w kwotach 6.594,24 zł (faktura VAT nr (...) z dnia 31.08.2011r.) oraz 465,57 zł (faktura VAT nr (...) z dnia 31.08.2011r.) oraz odsetek od tych kwot, ponieważ należności te zostały już uiszczone na rzecz powoda. Podnosili, że w dniu 20.03.2012r. pozwana zrealizowała przelew na rzecz powoda na kwotę 10.000 zł, a następnie w dniu 21.03.2012r. ponownie uiściła na rzecz powoda kwotę 10.000 zł. Powódka dodała, że w tytułach przelewów nie określono wyraźnie na poczet jakich należności świadczenie to zostało spełnione, niemniej w wyniku ustnych ustaleń pracowników zajmujących się realizowaniem przelewów zostało ustalone z powodem, iż wpłaty te zostaną zaliczone na poczet wskazanych wyżej faktur. W ocenie pozwanych ujęcie tychże faktur w porozumieniu z dnia 12.04.2012r. dotyczącym ratalnej spłaty zadłużenia nastąpiło na skutek błędu pozwanej, która omyłkowo ujęła w nim obie faktury. Podsumowując strona pozwana stwierdziła, iż skoro należność główna w zakresie kwoty 7.059,81 zł została przez nią zapłacona, powód wypełnił w tym zakresie weksel własny in blanco niezgodnie z treścią porozumienia wekslowego, co uzasadnia oddalenie powództwa w tej części.

Odnosząc się do zwrotu kosztów postępowania pozwanemu pozwani podnosili, powołując się na treść art. 137 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, że koszty te obciążają wszczynającego postępowanie. Stanowisko swoje uzasadniali faktem, że postanowieniem z dnia 03.07.2012r. Sąd Rejonowy w B.wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (...) (...) Sp.j. w B..

Oprócz tego pozwani Z. K. oraz F. K. zarzucali, że z uwagi na fakt upadłości pozwanej spółki, nie ma ona obecnie możliwości realizowania swoich zobowiązań, a nastąpi to dopiero po przyjęciu przez wierzycieli układu. Zatem, w ocenie pozwanych, skoro zobowiązanie nie może być realizowane przez spółkę, powód nie mógł domagać się od nich zapłaty dochodzonej wierzytelności, a będzie mógł skutecznie wytoczyć powództwo jedynie wówczas, gdy układ nie zostanie zrealizowany.

Powód, w odpowiedzi na zarzuty pozwanych (pismo z dnia 04.12.2012r., k. 285), wniósł o utrzymanie zaskarżonego nakazu w całości w mocy.

Strona powodowa uznała zarzuty za bezpodstawne, podnosząc, że nie kwestionowała dokonania przez pozwaną spółkę na rzecz powoda dwóch wpłat po 10.000 zł, niemniej wobec braku wskazania na poczet jakich długów kwoty te mają być zaliczone, powód zaliczył je na poczet należności wcześniejszych zgodnie z art. 451 k.c., w tym częściowo na poczet faktury nr (...) z dnia 31.08.2011r. Ponadto powód wskazał, że pozwani nie kwestionowali po zawarciu porozumienia ujęcia w nim należności ze spornych faktur. Odnosząc się do zarzutów pozwanych Z. K. oraz F. K., iż wobec prowadzenia postępowania układowego z możliwością zawarcia układu i wynikającej z tego niemożności regulowania zobowiązań przez pozwaną spółkę, brak jest możliwości wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko poręczycielom zabezpieczonej wekslem wierzytelności, powód wskazał, że stanowisko to nie znajduje uzasadnienia w kontekście art. 22 § 1 k.s.h. oraz art. 31 § 2 k.s.h., a odpowiedzialność pozwanych wynika, po pierwsze z faktu, iż są wspólnikami spółki, oraz po drugie, z uwagi na poręczenie przez nich długu spółki. Powód dodał, że w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 137 1 prawa upadłościowego i naprawczego, albowiem powództwo wytoczone zostało jeszcze przed ogłoszeniem upadłości pozwanej spółki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) S.A.w P.w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedawał pozwanej (...)sp. j. w B.produkowane przez siebie wyroby (...). Wspólnikami pozwanej spółki są Z. K.i F. K..

(bezsporne)

Pozwana spółka zakupiła między innymi towary objęte fakturami:

- faktura VAT nr (...) z dnia 31.08.2011r. na kwotę 15.864,03 zł z terminem płatności do dnia 29.11.2011r.;

- faktura VAT nr (...) z dnia 31.08.2011r. na kwotę 465,57 zł z terminem płatności do dnia 29.11.2011r.

(faktury wraz z dowodami dostawy zamówienia k. 26-33)

Oprócz tego pozwana spółka zakupiła od powoda także towary objęte fakturami:

faktura VAT nr (...) z dnia 09.09.2011r. na kwotę 2.806 zł z terminem płatności do dnia 08.12.2011r., faktura VAT nr (...) z dnia 12.09.2011r. na kwotę 25.963,28 zł

z terminem płatności do dnia 11.12.2011r., faktura VAT nr (...) na kwotę 2.196,67 zł z terminem płatności do dnia 11.12.2011r., faktura VAT nr (...) z dnia 12.09.2011r. na kwotę 1.615,31 zł z terminem płatności do dnia 11.12.2011r., faktura VAT nr (...) z dnia 22.09.2011r. na kwotę 877,76 zł z terminem płatności do dnia 21.12.2011r., faktura VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. na kwotę 26.762,31zł z terminem płatności do dnia 30.12.2011r., faktura VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. na kwotę 2.852,50 zł z terminem płatności do dnia 29.12.2011r., faktura VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. na kwotę 1.402,32 zł z terminem płatności do dnia 29.12.2011r., faktura VAT nr (...) z dnia 30.09.2011r. na kwotę 10.004,46 zł z terminem płatności do dnia 29.12.2011r., faktury VAT nr (...) z dnia 04.10.2011r. na kwotę 122,02 zł z terminem płatności do dnia 02.01.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 13.10.2011r. na kwotę 2.975,61 zł z terminem płatności do dnia 11.01.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 31.10.2011r. na kwotę 1.594,08 zł z terminem płatności do dnia 29.01.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 31.10.2011r. na kwotę 23.216,17 zł z terminem płatności do dnia 29.01.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. na kwotę 20.711,74 zł z terminem płatności do dnia 22.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. na kwotę 2.170 zł z terminem płatności do dnia 22.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. na kwotę 495,69 zł z terminem płatności do dnia 22.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 24.11.2011r. na kwotę 805,63 zł z terminem płatności dnia 22.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 30.11.2011r. na kwotę 1.667,62 zł z terminem płatności do dnia 28.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 09.12.2011r. na kwotę 3.142,32 zł z terminem płatności do dnia 08.03.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 21.12.2011r. na kwotę 1.930,55 zł z terminem płatności do dnia 18.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 21.12.2011r. na kwotę 31.808,88 zł z terminem płatności do dnia 19.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 21.12.2011r. na kwotę 448,86 zł z terminem płatności do dnia 19.02.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 29.12.2011r. na kwotę 142,50 zł z terminem płatności do dnia 12.03.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 30.12.2011r. na kwotę 1.896,65 zł z terminem zapłaty do dnia 29.03.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 13.01.2012r. na kwotę 43.842,61 zł z terminem płatności do dnia 12.04.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 13.01.2012r. na kwotę 485,48 zł z terminem płatności do dnia 12.04.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 16.01.2012r. na kwotę 126,43 zł z terminem płatności do dnia 30.01.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 31.01.2012r. na kwotę 28.437,75 zł z terminem płatności do dnia 20.05.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 31.01.2012r. na kwotę 893,56 zł z terminem zapłaty do dnia 20.05.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 16.02.2012r. na kwotę 10.108,46 zł z terminem zapłaty do dnia 27.05.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 20.02.2012r. na kwotę 26.386,11 zł z terminem zapłaty do dnia 09.06.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 20.02.2012r. na kwotę 1.227,25 zł z terminem zapłaty do dnia 09.06.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 29.02.2012r. na kwotę 9.322,21 zł z terminem zapłaty do dnia 18.06.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 29.02.2012r. na kwotę 30.655,27 zł z terminem zapłaty do dnia 18.06.2012r., faktura VAT nr (...) z dnia 29.02.2012r. na kwotę 819,95 zł z terminem zapłaty do dnia 18.06.2012r.

(faktury wraz z dowodami dostawy zamówienia k. 34-172)

W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez pozwaną (...) (...) sp. j. powodowa spółka pismem z dnia 13.12.2011r. zaproponowała nowe warunki współpracy, a także spłaty powstałego zadłużenia w kwocie 361.859,87 zł (obejmującego 43 faktury wystawione w okresie od 29.06.2011r. do 12.12.2011r., w tym wskazane w pkt. 1-21 żądania pozwu).

Pozwana oświadczeniem z dnia 21.12.2011r. uznała dług we wskazanej kwocie i przyjęła warunki spłaty zaproponowane przez powódkę.

(pismo powoda z dnia 13.12.2011r. k. 21-22; oświadczenie o uznaniu długu k. 24-25)

W ramach spłaty zadłużenia pozwana spółka przelała na rzecz powoda kwoty: 10.000 zł w dniu 20.03.2012r., 10.000 zł w dniu 21.03.2012r. oraz 4.000 zł w dniu 29.03.2012r. W przelewach nie określono na poczet jakich faktur mają być zaliczone wpłacone kwoty. Powód zaliczył wpłacone kwoty na poczet zaległych faktur (najdawniejszych), w tym częściowo na poczet faktury nr (...) z dnia 31.08.2011r. łącznie opiewającej na kwotę 15.864,03 zł, w zakresie kwoty 9.269,79 zł. Do zapłacenia z tytułu tejże faktury pozostała kwota 6.594,24 zł.

(przelew k. 245-246; załącznik do porozumienia k. 190)

Pozwana spółka jedynie częściowo wypełniła przyjęte warunki spłaty zadłużenia, co skutkowało wszczęciem przez powoda postępowania windykacyjnego zleconego (...) sp. z. o.o. w W..

Postępowanie windykacyjne nie doprowadziło do wyegzekwowania całego zadłużenia, co skutkowało zawarciem przez strony porozumienia nr (...) z dnia 12.04.2012r.

W § 2 porozumienia pozwana potwierdziła, że posiada wobec powodowej spółki zadłużenie w kwocie 325.772,18 zł, wynikające z faktur wskazanych w załączniku nr 1 do porozumienia (opisanych wyżej), zobowiązała się do spłaty całego zadłużenia na warunkach opisanych w porozumieniu. W załączniku wymienione zostały na pozycji 1 i 2 faktury VAT: nr (...) z dnia 31.08.2011r. z zaległą kwotą 6.594,24 zł oraz nr (...) z dnia 31.08.2011r. na kwotę 465,57 zł.

W § 10 strony ustaliły, że zabezpieczeniem wykonania porozumienia stanowił będzie weksel in blanco wystawiony przez pozwaną spółkę i poręczony przez jej wspólników – F. i Z. K.. Zasady wypełnienia weksla określało porozumienie wekslowe (załącznik nr 2 do porozumienia).

Pozwana spółka nie wywiązała się z porozumienia, wobec czego powód wypełnił weksel na kwotę 325.772,18 zł, zgodnie z porozumieniem wekslowym i wezwał ją do wykupienia weksla pismem z dnia 28.05.2012r.

Pozwana nie zareagowała na wezwanie.

(pisma do pozwanego k. 184-185; porozumienie k. 186-189; załączniki k. 190-193; wezwanie k. 194; dowód nadania k. 195; weksel k. 196)

Powodowa spółka wniosła do sądu pozew o zapłatę kwoty 325.772,18 zł, który wpłynął do sądu w dniu 02.07.2012r.

(bezsporne)

Postanowieniem z dnia 03.07.2012r. Sąd Rejonowy w B. w sprawie o sygn. akt VIII GU 23/12 ogłosił upadłość dłużnika (...) spółki jawnejw B.z możliwością zawarcia układu, pozostawiając zarząd własny upadłemu.

(postanowienie k. 232)

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości i wezwaniu wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr (...) ( (...)) z dnia 12.07.2012r.

(bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Pozwani zaskarżyli nakaz zapłaty z dnia 04.10.2012r. opiewający na kwotę 325.772,18 zł jedynie w części, to jest w zakresie należności głównej 7.059,81 zł oraz odsetek od kwoty 6.594,24 zł liczonych po dniu 21.03.2012r. oraz od kwoty 465,57 zł liczonych po dniu 21.03.2012r. Ponadto kwestionowali zasądzone od nich na rzecz powoda koszty postępowania w wysokości 11.290 zł. Zatem, stosownie do treści art. 494 § 2 k.p.c., nakaz zapłaty uprawomocnił się w pozostałym zakresie - ma skutki prawomocnego wyroku.

Przedmiotowy weksle został należycie wypełniony, a suma wekslowa nie przewyższa kwoty określonej w porozumieniu wekslowym.

W pierwszej kolejności wskazać należało, iż pozwani nie kwestionowali, że spółka (...) (...)sp. j. w B., której wspólnikami są Z. K.i F. K., utrzymywała kontakty handlowe z powodową spółką (...) S.A.w P., w ramach których nabywała od niej wyroby (...). Poza sporem był również fakt, iż pozwana spółka przestała spłacać zobowiązania wobec powoda, co skutkowało zawarciem w dniu 12.04.2012r. porozumienia, co do warunków spłaty zaległych kwot, wynikających z dołączonych do pozwu faktur, na kwotę 325.772,18 zł. Bezspornie zabezpieczeniem realizacji porozumienia przez pozwaną spółkę był weksel in blanco, wystawiony przez (...) (...) sp. j. w B.i poręczony przez F. K.i Z. K.. Nie było również przedmiotem sporu, iż pozwana spółka nie wypełniła warunków porozumienia w zakresie spłaty zadłużenia, co skutkowało wypełnieniem weksla i wezwaniem do jego wykupienia przez zobowiązanych, na co nie zareagowali.

Zatem, odpowiedzialność za dług pozwanej spółki jak i pozwanych Z. i F. K. wynika z wystawionego przez nich weksla gwarancyjnego – pozwana spółka jest głównym dłużnikiem wekslowym, zaś pozwani poręczycielami wekslowymi (dłużnikami solidarnymi), przy czym ich odpowiedzialność jest taka sama jak dłużnika głównego (art. 30 i 32 oraz 47 prawa wekslowego). Ponadto, podstawę odpowiedzialności pozwanych Z. i F. K. stanowią przepisy Kodeksu spółek handlowychart. 22 § 2 k.s.h., a pozwanej spółki przepisy Kodeksu cywilnegoart. 535 k.c. i nast., dotyczące umowy sprzedaży.

Przechodząc do zarzutów pozwanych, uznać je należało za pozbawione podstaw.

Podnosili oni, iż weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową, to jest na sumę zbyt wysoką. Twierdzili, że należność główna w zakresie kwoty 7.059,81 zł (obejmująca faktury VAT nr (...)z dnia 31.08.2011r. na kwotę 6.594,24 zł oraz nr (...)z dnia 31.08.2011r. na kwotę 465,57 zł) została przez spółkę (...) (...)zapłacona w całości jeszcze przed zawarciem porozumienia z dnia 12.04.2012r., to jest przelewami z dnia 20.03.2012r. na kwotę 10.000 zł oraz z dnia 21.03.2012r. również na kwotę 10.000 zł. W ocenie Sądu pozwani nie wykazali, iż w istocie należności te zostały uiszczone. Bezspornie obie kwoty przelane zostały na rachunek powodowej spółki, niemniej, w treści przelewów nie wskazano, na poczet jakich zaległości mają być zaliczone te kwoty. Zatem (...)S.A. w P.zarachował je, stosownie do treści art. 451 § 3 k.c., na poczet należności z faktur najdawniej wymagalnych, a ponadto częściowo na poczet faktury VAT nr (...)z dnia 31.08.2011r. która opiewała na kwotę 15.864,03 zł. Ponadto na poczet tej faktury zarachowana została kwota 4.000 zł, wpłacona przez pozwaną spółkę w dniu 29.03.2012r. W związku z tym do zapłaty z tytułu faktury VAT nr (...)z dnia 31.08.2011r. pozostało 6.594,24 zł, co zostało ujęte w porozumieniu. Pozwani nie wykazali, aby w istocie w drodze telefonicznego uzgodnienia między spółkami, przelana łącznie kwota 20.000 zł (przelewy z dnia 20 i 21 marca 2012r.) miała zostać zarachowana między innymi na poczet spornych faktur. Słuchana na tę okoliczność świadek K. W.(były pracownik spółki (...) (...)) nie posiadała wiedzy odnośnie zapłacenia należności wynikających z wskazanych wyżej faktur czy to w całości, czy w części jak i co do ewentualnych ustaleń w tym zakresie. Ponadto, gdyby w istocie zostały one uregulowane w całości, nie zostałyby ujęte w porozumieniu, które wszak pozwana spółka zaakceptowała składając swój podpisy także pod treścią załączników nr 1 i 2. W tym kontekście nie sposób uznać, jak to podnosili pozwani, że należności z tych faktur znalazły się w porozumieniu przez pomyłkę. Ponadto, gdyby tak było, należność z faktury VAT nr (...)z dnia 31.08.2011r. ujęta zostałaby w pełnej wysokości, a nie jedynie w dokładnie sprecyzowanej części, to jest w kwocie 6.594,24 zł.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należało, że pozwani nie udowodnili, iż weksel został wypełniony niezgodnie z porozumieniem wekslowym.

Na uwagę nie zasługiwały zarzuty podniesione przez pozwanych Z.i F. K., co do niemożności wystąpienia przeciwko nim z powództwem o zapłatę, wobec ogłoszenia upadłości spółki jawnej (...) (...)w B.z możliwością zawarcia układu. W ocenie sądu ogłoszenie upadłości nie sprzeciwia się dochodzeniu zapłaty od pozwanych, którzy jako poręczyciele wekslowi ponoszą solidarną odpowiedzialność za dług, a wierzyciel może dochodzić roszczeń przeciwko jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom (art. 47 prawa wekslowego). Oprócz tego, jak wskazano wyżej, ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki znajduje podstawę w art. 22 § 2 k.s.h. Natomiast, jak wynika z art. 31 § 2 k.s.h., wierzyciel może wnieść powództwo przeciwko wspólnikom spółki jawnej, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Ponadto, w myśl art. 137 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela spraw sądowych i administracyjnych o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy upadłości. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości na liście wierzytelności. Zatem powództwo takie może zostać wytoczone przeciwko spółce również po ogłoszeniu jej upadłości.

Pozbawiony podstaw był również zarzut oparty na cytowanym wyżej art. 137 1 zdanie drugie, Prawa upadłościowego i naprawczego, z którego pozwani wywodzili niedopuszczalność obciążenia ich kosztami postępowania. Z dołączonej przez stronę pozwaną kopii postanowienia Sądu Rejonowego – sądu gospodarczego w B.wynika, że upadłość z możliwością zawarcia układu ogłoszona została w dniu 03.07.2012r., a obwieszczenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym ukazało się w dniu 12.07.2012r. Natomiast powództwo o zapłatę w rozpoznawanej sprawie wpłynęło do Sądu w dniu 02.07.2012r., a zatem przed ogłoszeniem upadłości, wobec czego szczególne unormowanie dotyczące kosztów postępowania zawarte w cytowanym przepisie nie znajdzie zastosowania (patrz także Komentarz do art. 137 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, Andrzej Jakubecki, LEX 2011r.).

Mając na uwadze powyższe, wobec bezzasadności zarzutów pozwanych, na podstawie art. 496 k.p.c., Sąd utrzymał w mocy w zaskarżonej części nakaz zapłaty z dnia 04.10.2012r. wydany w postępowaniu nakazowym sygn. akt I Nc 70/12, co znalazło wyraz w sentencji wyroku. Pozwani przegrali sprawę w całości zatem na podstawie art. 98 k.p.c. Sąd obciążył ich kosztami procesu – opłaty od pozwu (4073 zł), zastępstwa procesowego (7.200 zł), opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Dziedzic
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Wiewióra
Data wytworzenia informacji: