Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 85/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-02-08

Sygn. akt II Cz 85/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący- sędzia SO A. Mikuliszyn

Sędziowie: SO J. Jakubowska

SO M. Lechowska

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r. w Jeleniej Górze

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...)1 (...) w W.

przeciwko dłużnikowi R. P.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu – B. B., w sprawie o sygn. akt Km 4351/12, w postaci punktu 2 postanowienia z dnia 10.05.2012 r. ustalającego koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 154,33 zł i obciążenia nimi dłużnika

na skutek zażalenia R. P.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 26 października 2012 r. sygn. akt I Co 3367/12

p o s t a n a w i a:

zażalenie oddalić

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił skargę dłużnika na czynność komornika wobec złożenia jej po terminie. Skargę tą wniesiono pierwotnie do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, który następnie przesłał ją do sądu właściwego. Przy czym termin do wniesienia tej skargi upływał 25.05.2012 r. Dłużnik nadał pismo zawierające skargę na poczcie w dniu 04.06.2012 r. Sąd niewłaściwy, zaś wysłał przesyłkę zawierającą tą skargę do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 25.07.2012 r.

Z orzeczeniem Sądu Rejonowego nie zgodził się R. P., który wskazał, że skargę na czynność komornika wniósł także bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Jeleniej Gorze w dniu 22.05.2012 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy ocenił terminowość złożenia skargi na czynność komornika zaadresowanej i skierowanej przez dłużnika do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Bez wątpienia skarga ta została złożona po terminie, w związku z czym na mocy art. 767 3 k.p.c. podlegała odrzuceniu. Dodać także należy, iż złożenie przez R. P. skargi na czynność komornika w sądzie właściwym tj. w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze spowoduje konieczność jej rozpoznania, w postępowaniu wywołanym jej wniesieniem.

Okoliczność powyższa pozostaje jednak bez wpływu na uznanie zasadności zaskarżonego orzeczenia, które odnosiło się do skargi dłużnika na tą samą czynność komornika, lecz złożoną po terminie.

Z powyższych względów Sąd Okręgowy na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Szymańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia A. Mikuliszyn,  J. Jakubowska ,  M. Lechowska
Data wytworzenia informacji: